هموطنان گرامی در سراسر کشور و کلیه شهرستان ها برای ثبت قرارداد و دریافت مجوز های لازم برای چاپ کتاب خود الزامی به حضور فیزیکی در دفتر انتشارات نداشته و می توانند از راه دور اقدام به عقد قرارداد و چاپ کتاب خود نمایند.

شما می توانید از بخش چاپ کتاب اقدام به تکمیل فرم درخواست چاپ کتاب کنید (و یا از طریق تماس با انتشارات مووضع کتاب و مشخصات مورد نظر را اعلام فرمائید)، قرارداد برای شما تنظیم و پست خواهد شد، و شما قرارداد را همراه با مدارک مورد نیاز برای ما ارسال می کنید.