برای چاپ کتاب، سایزها و اندازه های استاندارد مختلفی وجود دارد که شما می توانید برای چاپ کتاب خود انتخاب کنید و بر اساس آن سایز، فایل کتاب را آماده کنید. در این بخش سایز ها و قطع های که بسیار عمومی و پر استفاده می باشند اشاره شده است و البته این نکته را نیز باید اشاره کرد که سایز کتاب به صورت دلخواه و به درخواست مؤلف نیز می تواند هر سایزی باشد.

ادامه مطلب