دانشجویان و اساتید رشته های مهندسی که تصمیم دارند در زمینه رشته تحصیلی و تخصص خود کتابشان را به چاپ برسانند یا پایان نامه خود را به کتاب تبدیل کنند. می توانند به سادگی از طریق انتشارات چشم ساعی  برای چاپ کتاب های مهندسی خود اقدام کنند.

چاپ کلیه کتاب های مهندسی اعم از مهندسی کامپیوتر، کتاب های مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی شیمی و …

ادامه مطلب