کتاب های داستان و رمان یکی از انواع کتاب هایی می باشد که هرشخصی جدایی از اینکه چه سطح تحصیلاتی دارد یا چه سرگذشتی داشته و دارد می تواند بنویسد، کتاب داستان و رمان می تواند صرفا تخیلات ذهنی شما باشد و صد البته شخصی که خودش کتاب های داستان و رمان می خواند در امر نوشتن کتاب داستان یا رمان بسیار توانمندتر خواهد بود.

ادامه مطلب