محمود آباد شمال مازندران

همراهان گرانقدر انتشارات چشم ساعی می توانند با هماهنگی قبلی از خدمات مجتمع تفریحی چشم ساعی در شمال کشور استفاده نمایند.

 ” دو خواب و سوئیت با امکانات رفاهی با نمای دریا، با مجوز از سازمان گردشگری “
آمادگی پذیرش و قرارداد با سازمانهای دولتی و خصوصی جهت تور تفریحی و سیاحتی در مازندران شهرستان محمودآباد

عکس های نمای بیرونی مجتمع اسکان مسافرین چشم ساعی

با مجوز رسمی از سازمان گردشگری استان مازندران
شهرستان محمودآباد

آدرس

آدرس مجتمع اسکان مسافرین: مازندران، محمودآباد ، خیابان معلم ، ساحل ۱۹ ،نبش کوچه چهارم پلاک۱۰

آدرس دفتر انتشارات : مازندران محمودآباد خیابان معلم باران ۲۶ پلاک۳