یکی دیگر از روش ها و تکنیک های متداول در نوشتن کتاب ها روش خطی می باشد که معمولا در کلیه کتاب های درسی مدارس ، آموزشی و یا دانشگاه ها استفاده می شود.

در نوشتن کتاب به روش خطی چیدمان و نوشتن فصل های کتاب یک سیر کاملا ثابت و به صورت خطی را دارد یعنی ابتدا به مباحث مقدماتی پرداخته می شود و در هر فصل مطالب به صورت منظم و سلسه وار ارائه می گردند.

در روش خطی:

  • همه چیزی قابل پیش بینی است
  • حفظ تمرکز سخت است و خواننده خیلی زود از مطالب کتاب خسته می شود
  • این روش در مطالب کوتاه کاربرد دارد.
  • این روش بیشتر برای مبتدیان استفاده می شود.

با این که این روش نوشتن کتاب و ارائه محتوا یکی از روش های متداول در نوشتن کتاب می باشد اما در نوشتن کتاب و مطالب آموزشی تا می توانید از روش خطی استفاده نکنید.