نویسنده و مؤلفین فرهیخته گرامی برای قرارداد، مجوز و نشر کتاب خود بایستی نکات و قوانین زیر را مدنظر قراداده، این موارد در قرارداد چاپ کتاب درج شده است:

  1. صاحب اثر تایید می کند کل موضوع  کتاب ارائه شده متعلق به خود اوست و حقوق چاپ و انتشار اثر کلاً یا جزئاً از شخص دیگر نبود و کلیه مسئولیت های علمی، مادی و معنوی را صاحب اثر شخصاً پاسخگو خواهد بود و جبران هرگونه خسارت مادی یا معنوی که بر ناشر وارد شود تماماً بر عهده صاحب اثر است.
  2. صاحب اثر موظف است بعد از ابلاغ  اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تغییر و اصلاح کتاب سریعاً نسبت به رفع آن اقدام نماید و در قبال آن مسئول خواهد بود.
  3. درصورت اعمال حق فسخ از طرف صاحب اثر، ایشان ملزم به پرداخت خسارت ۵۰%  از کل مبلغ قرارداد به انضمام هزینه های متحمله انتشارات که عنوان می گردد می باشد.
  4. داشتن مدارک دانشگاهی در زمینه اثر کتاب های دانشگاهی و تخصصی و علمی الزامی می باشد.
  5. مراحل تایید نام و موضوع اثر و صدور مجوز ( کتاب ) توسط اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی است و مسئولیت عنوان و موضوع کتاب به عهده صاحب اثر بوده و پیمانکار ( انتشارات چشم ساعی ) هیچ گونه مسئولیتی در خصوص محتوای اثر و نحوه نگارش و غلط املایی ندارد. (قبل و بعد  از تایید اثر هیچ گونه مسئولیتی متوجه انتشارات نمی باشد ).
  6. ناشر می تواند نام ویراستار و دست اندرکاران نشر را در صفحه حقوق یا مقدمه ناشر ذکر کند.
  7. پس از دریافت مجوز اعلام وصول کتاب از طرف اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، تایید بر چاپ کتاب و تعهد پیمانکار  ( انتشارات چشم ساعی) است، تسویه حساب کارفرما (نویسنده، صاحب اثر) با پیمانکار( انتشارات) الزامی و هیچگونه عذری پذیرفته نیست.

اطلاعات بیشتر: قرارداد چاپ کتاب