شما می توانید در هرزمیه شغلی که فعال هستید، تخصص و تجربه و زمینه شغلی خود را تبدیل به یک کتاب نفیس و ماندگار کنید. ما شما را در کلیه مراحل چاپ کتاب راهنمایی و یاری خواهیم کرد.

تبدیل شغل به کتاب

برای چاپ کتابتان کارهایی چون آماده کردن فایل کتاب، ویراستیاری کتاب، طراحی جلد کتاب و کلیه مراحل و اقداماتی که برای چاپ کتاب لازم است یاری خواهیم کرد و با توجه به قرارداد منعقد شده برای چاپ کتاب کلیه این موارد را برای شما انجام خواهیم داد

همچنین با توجه به نوع قراردادی که برای گرفتن مجوز چاپ کتاب با شما بسته می شود حق امتیاز کتاب و حق چاپ کتاب برای شما (صاحب اثر) کاملا محفوظ می باشد و شما صرفا هزینه گرفتن مجوزات لازم اعم از فیپا، شابک، تائیدیه وزارت ارشاد برای چاپ را خواهید پرداخت و ۱۰ جلد کتاب نیز از چاپ اول به صورت رایگان دریافت خواهید کرد.

شما می توانید شغل و حرفه خود را تبدیل به کتاب کنید و برای چاپ و فروش کتاب خود با هر مجموعه یا چاپخانه ای به صورت مستقل وارد عمل شوید بدون اینکه نیاز باشد حقی یا درصدی از چاپ کتاب خود را به شخصی پرداخت کنید و با توجه به استقبال و بازاریابی و فروشی که برای کتابتان انجام می دهید اقدام به چاپ کتاب نمائید.

اطلاعات بیشتر و جامع در خصوص تبدیل شغل و تخصص خود به کتاب واینکه چگونه می توانید نویسنده شغل خود باشید