افراد بسیاری هستند که تمایل دارند کتاب خود را بنویسند و آن را به چاپ رسانده و منتشر کنند اما یک موضوع شاید همیشه مانع از این امر شده و آن آشنا نبودن  افراد با مباحث فنی مانند نوشتن خود فایل متن کتاب در نرم افزار وورد یا صفحه آرایی کتاب و یا طراحی جلد و مواردی از این قبیل باشد.

ویرایش و صفحه آرایی کتاب

خیلی از اشخاص هستند که در شغل خود بسیار باتجربه و با تخصص بالایی هستند و می خواهند تجربیات، دانش، شغل و تخصص خود را به کتاب تبدیل کنند اما خود به کامپیوتر و مباحث فنی آشنا هستند و شاید هم نتوانند به کسی اعتماد کنند که کلیه مطالب مربوط به کتاب خود را در اختیار ایشان قرار دهند تا موارد ویراستاری، صفحه آرایی و طراحی جلد آن انجام شود.

ما در انتشارات چشم ساعی تمامی این موارد از جمله طراحی جلد کتاب * ویراستاری * صحافی * و چاپ کتاب را برای شما انجام می دهیم و شما را یاری می کنیم تا بتوانید کتاب خود را به چاپ برسانید.

با توجه به سابقه فعالیت و با توجه به تعداد کتاب های به چاپ رسیده توسط انتشارات چشم ساعی شما می توانید با خیالی آسوده این موارد را بر عهده ما بگذارید